Politică de cookieuri

POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezenta Politica are scopul de a prezenta modul in care datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt prelucrate de catre MAGIC FRAME STUDIO SRL

De asemenea, prin aceasta Politica informam persoanele vizate despre drepturile pe care le au in conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit in continuare GDPR) si legislatia nationala privind protectia si securitatea datelor personale, in vigoare, acestea fiind denumite in continuare Legislatia GDPR.

Prin prelucrare se va intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

CINE SUNTEM?

AGENTIA 215 SRL este operator de date cu caracter personal, cu sediul in Romania, Bistrita Nasaud, Loc. Bistrita, adresa de e-mail: Redactie@oamenidincluj.ro. In cuprinsul acestui document, AGENTIA 215 SRL va fi denumit ”Oameni din Cluj” sau ”Operatorul”.

In conformitate cu Legislatia GDPR in vigoare, Oameni din Cluj are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal care ii sunt furnizate. Oameni din Cluj prelucreaza datele cu caracter personal in conditii de legitimitate, implementand masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integritatii si confidentialitatii datelor conform prevederilor Legislatiei GDPR.

Pentru orice intrebari, sesizari sau comunicari legate de datele cu caracter personal, va rugam sa ne contactati la datele de contact precizate mai sus.

CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRAM?

In principiu, orice informatie care identifica sau poate identifica, direct sau indirect, o persoana fizica este o data cu caracter personal.

Oameni din Cluj prelucreaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

a) informatii de identificare: nume, prenume;
b) date de contact: numar de telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu, adresa de contact;
c) alte informatii necesare furnizarii produselor Oameni din Cluj/ derularii relatiei contractuale/ de afaceri: produse achizitionate/ comandate/ returnate, adresa de livrare;
d) date colectate in trecut in baza unor dispozitii legale in prezent abrogate, a caror perioada de retentie nu a expirat: CNP, serie si numar act de identitate pentru emiterea facturilor fiscale etc.;
e) date din comunicarile, sesizarile, cererile persoanelor vizate efectuate in scris sau verbal, prin intermediul paginii de internet a Operatorului, al conturilor Operatorului de retele sociale, al telefonului, faxului, e-mail-ului: de exemplu, nume si prenume, adresa, e-mail, telefon, alte date furnizate in cadrul comunicarilor/ sesizarilor/ cererilor/ discutiilor.
f) date privind dispozitivul folosit pentru accesarea paginii de internet a Operatorului: tipul si numarul unic de identificare al dispozitivului (IP), sistemul de operare utilizat, limba preferata de dispozitiv;
g) cookie-uri si tehnologii similare (ex. pixeli): detalii cu privire la acestea, modul de functionare si inactivare gasiti in pagina Politica de utilizare cookies.
Oameni din Cluj isi rezerva dreptul de a solicita alte date necesare pentru desfasurarea activitatii sale, strict in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

CINE SUNT PERSOANELE VIZATE?

In contextul acestei Politici, termenul persoane vizate se refera la vizitatorii paginii de internet www.oamenidincluj.ro si ai conturilor de retele sociale ale caror utilizator este Oameni din Cluj (ex. Facebook, Instagram, Twitter etc.), precum si la persoanele ale caror date sunt furnizate Operatorului de alte persoane vizate. Persoanele vizate pot furniza datele cu caracter personal atat in nume propriu, cat si in calitate de reprezentanti ai unor entitati juridice.

Operatorul colecteaza date cu caracter personal obtinute fie direct de la persoana vizata, fie indirect de la terti (cum ar fi alte persoane vizate, entitati juridice pentru care persoana vizata actioneaza in calitate de reprezentant/ persoana de contact/ imputernicit, operatori privati sau publici, inclusiv autoritati ale statului) sau din documente publice, dupa caz.

In cazul in care o persoana vizata furnizeaza Oameni din Cluj date cu caracter personal despre alte persoane, acesta are obligatia de a informa respectivele persoane vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

In cazul in care alegeti sa comunicati cu noi prin intermediul retelor de socializate, precizam faptul ca operatorii de date care administreaza aceste platforme prelucreaza la randul lor continutul mesajelor transmise prin aceste mijloace, conform politicilor proprii de prelucrare date cu caracter personal/ de confidentialitate.

IN CE SCOPURI PRELUCRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL SI CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE ALE PRELUCRARILOR?

Pentru a putea beneficia de produsele si serviciile Oameni din Cluj sau pentru a avea acces la anumite functionalitati sau servicii ale paginii de internet, este necesar sa furnizati anumite date cu caracter personal pentru a va putea furniza serviciul sau pentru a va oferi acces la functionalitatea respectiva. Va informam ca, daca decideti sa nu ne furnizati informatiile obligatorii, este posibil ca solicitarea dumneavoastra sa nu poata fi finalizata si sa nu puteti beneficia de anumite servicii Oameni din Cluj sau functionalitati ale paginii de internet.

In cazul comunicarilor comerciale/ activitatilor de marketing, vom prelucra datele cu caracter personal numai in cazul in care v-ati exprimat un consimtamant expres in acest scop.

Fiecare temei legal in baza caruia prelucram datele cu caracter personal este stabilit in acord cu scopul pentru care sunt prelucrate aceste date.

Scopurile si temeiurile legale ale prelucrarii datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:

Nr.crt.

Scopul prelucrarii

Temeiul legal

Precizari suplimentare

1.

Inregistrarea persoanei vizate în calitate de client sau reprezentant al clientului pe pagina de internet Oameni din Cluj

Articolul 6 alineatul 1) litera b) din GDPR.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru a face demersuri la cererea dumneavoastra în vederea încheierii contractului de vânzare a produselor Operatorului conform termenilor si conditiilor de vânzare ale Oameni din Cluj.

2.

Comuncari comerciale, activitati de marketing

Articolul 6 alineatul 1) litera a) din GDPR.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv în baza consimţământului dat, indiferent de modalitatea prin care acest consimțământ a fost exprimat: fizic sau online.

3.

Îndeplinirea unei obligaţii legale care revine Operatorului

Articolul 6 alineatul 1) litera c) din GDPR.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de exemplu pentru întocmirea și păstrarea evidențelor contabile, îndeplinirea obligațiilor fiscale, furnizarea de date către autoritățile competente etc., având în vedere legislația aplicabilă (ex. legea nr.82/1991 a contabilității, Codul Fiscal, Codul de Procedură Civilă/ Penală etc.).

4.

Încheierea și executarea contractului de vânzare-cumpărare produse/ executare de servicii

Articolul 6 alineatul 1) litera b) din GDPR.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de exemplu pentru a livra produsul, pentru a furniza și beneficia de garanția oferită prin contract, pentru a efectua eventualele retururi etc., conform contractului încheiat.

5.

Soluționarea solicitărilor, cererilor, reclamațiilor primite de Oameni din Cluj”

Articolul 6 alineatul 1) litera b) sau f) din GDPR.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de exemplu pentru a contacta persoana vizată în vederea obținerii de detalii privind cererea acesteia.

6.

Analiza utilizării paginii de internet în scopul analizării functionalității site-ului, îmbunătățirii serviciilor noastre și a experienței persoanei vizate pe pagina de internet a Oameni din Cluj

Articolul 6 alineatul 1) litera a) din GDPR.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de exemplu a înțelege cum navigați pe paginile de internet ale Oameni din Cluj și a optimiza modul de utilizare a acestora. Astfel, vom păstra și evalua informații cu privire la vizitele dumneavoastră recente pe site-ul nostru, precum și la modul în care vă deplasați printre diferitele secțiuni ale site-ului nostru în scopuri de analiză, pentru a înțelege modul în care oamenii utilizează site-ul nostru, astfel încât să îl putem face mai intuitiv.

CAT TIMP PRELUCRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe o perioada limitata de timp, astfel cum este necesar desfasurarii activitatii Oameni din Cluj raportata scopului prelucrarii si prevederilor legale aplicabile. De exemplu, in scopul indeplinirii obligatiilor din materia arhivarii, vom prelucra datele cu caracter personal pentru o perioada de maximum 10 (zece) ani de la incheierea exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite documentele financiar-contabile justificative care contin respectivele date cu caracter personal.

Daca prelucrarea este efectuata in scop de comunicari comerciale/ activitati de marketing, datele cu caracter personal sunt stocate pe durata valabilitatii consimtamantului de marketing, la care se adauga o perioada de 3 (trei) ani – termenul general de prescriptie – de la retragerea acestuia. In situatia in care va retrageti consimtamantul, datele cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate in acest scop din momentul retragerii consimtamantului.

Ulterior, dupa ce termenele de pastrare expira, vom proceda la stergerea datelor cu caracter personal.

CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt destinate utilizarii de catre Oameni din Cluj, in calitate de operator de date si sunt comunicate urmatorilor destinatari, daca este cazul:

a) institutii/ autoritati centrale si locale in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale Oameni din Cluj (ex. ANAF, executori judecatoresti, registre publice, politie, parchet etc.);
b) instante de judecata in vederea formularii de actiuni, aparari si reprezentarii in instanta;
c) colaboratori/ furnizori de servicii utilizati de catre Oameni din Cluj in activitatea sa inclusiv, dar fara a se limita la domenii precum: IT, contabilitate, instruiri, audit, servicii juridice, asigurari, transmiterea de newsletter si comunicari comerciale etc.
Dezvaluirea datelor catre terti se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizati anterior, care au luat masuri adecvate de protectie, conform prevederilor legale, pentru a asigura ca acestia isi respecta obligatiile privind protectia datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal pot fi transferate (ex. accesate, consultate etc.) si catre alte entitati in vederea initierii si incheierii altor contracte/ relatii de afaceri.

Oameni din Cluj poate transfera date cu caracter personal catre tari din afara Uniunii Europene sau Spatiului Economic European (asa-numitele tari terte) recunoscute de Comisia Europeana cu un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal sau, daca nu, numai daca un nivel de protectie a datelor cu caracter personal adecvata de cea a Uniunii Europene, este garantata in mod contractual de beneficiarii situati in tara terta (de exemplu prin semnarea clauzelor contractuale standard prevazute de Comisia Europeana). Informatii suplimentare pot fi solicitate in scris la adresa de e-mail redactie@oamenidincluj.ro.

CARE SUNT DREPTURILE PERSOANEI VIZATE SI CUM POT FI EXERCITATE?

Conform prevederilor legale aplicabile (articolele 12-22 din GDPR), persoana vizata are urmatoarele drepturi:

a) dreptul de acces, respectiv dreptul de a obtine confirmarea faptului ca datele cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de catre Oameni din Cluj, iar in caz afirmativ, de a obtine accesul la acestea, precum si anumite informatii, inclusiv prin furnizarea unei copii a datelor cu caracter personal prelucrate;
b) dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine rectificarea datelor cu caracter personal inexacte si completarea celor incomplete;
c) dreptul la stergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”), care poate fi exercitat in situatiile reglementate expres de lege (de exemplu, in cazul retragerii consimtamantului sau in cazul in care se constata ca prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legala);
d) dreptul la restrictionarea prelucrarii, care poate fi exercitat in situatiile reglementate expres de GDPR (de exemplu, in cazul in care se contesta exactitatea datelor cu caracter personal pe perioada necesara pentru clarificarea situatiei sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, si nu se doreste stergerea datelor, ci doar restrictionarea prelucrarii acestora);
e) dreptul la portabilitatea datelor, in temeiul caruia persoana vizata poate primi datele sale cu caracter personal pe care Oameni din Cluj le prelucreaza prin mijloace automate, in executarea unui contract sau in baza consimtamantului persoanei vizate, intr-un format structurat, care poate fi citit automat, sau poate solicita ca datele cu caracter personal sa fie transmise altui operator de date;
f) dreptul la opozitie, in temeiul caruia persoana vizata se poate opune in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarilor intemeiate pe interesul legitim al Oameni din Cluj (inclusiv crearii de profiluri) sau realizate in exercitiul unui interes public sau al unei autorizari cu care este investit Operatorul;
g) dreptul de a solicita si a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii luate in privinta dumneavoastra, care produce efecte juridice si care se bazeaza exclusiv pe prelucrarea automata;
h) dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal bazate pe acest temei legal, in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
i) dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau unei instante competente; in cazul in care considerati ca drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata au fost incalcate, va puteti adresa oricand, cu o plangere sau o sesizare in acest sens, Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postai 010336, Bucuresti, Romania (fax: +40 318 059 602, email: anspdcp@dataprotection.ro). De asemenea, puteti introduce o actiune in justitie, pe rolul instantelor judecatoresti competente.
CUM CONTACTEZ OPERATORUL?

Pentru exercitarea drepturilor prevazute de GDPR, va rugam sa ne contactati la urmatoarele date de contact: OANEMNI DIN CLUJ, Romania, Cluj, Loc. Cluj-Napoca, adresa de e-mail: redactie@oamenidincluj.ro. oamenidincluj.ro va raspunde solicitarii dumneavoastra in termen de o luna de zile de la primirea solicitarii, conform GDPR, perioada care poate fi prelungita cu doua luni atunci cand este necesar, tinandu-se seama de complexitatea si numarul cererilor aflate in curs de solutionare in cadrul Oameni din Cluj. Oameni din Cluj va va transmite o informare in acest sens.